Örebro kulturkvarter

Projects / Örebro kulturkvarter   More information

Örebro kulturkvarter är ett nytt kluster invid Svartån där bland annat stadsbiblioteket, länsmusiken, kommunala musikskolans estetprogram och Örebro konsthall tar plats. Här fanns sedan tidigare konserthuset och Riksbanken som nu blir konsthall. År 2014 vann Wingårdhs en arkitekturtävling om ett hus som också ger plats åt stadsbiblioteket och kulturskolan.

Anslaget i vår gestaltning hade redan formulerats av de två grannhusen. Platsen mellan dem har nu blivit Kulturkvarterets entrétorg. Genom att bryta ned programmet i mindre delar har den stora volymen ändå fått en småskalig karaktär. Gränsen mot staden är öppen åt flera håll. Förutom det publika entrétorget öppnar sig huset också mot Svartåns promenadstråk.

I centrum av anläggningen finns en multifoajé som betjänar hela huset. Från denna nås restaurangen, salar för kulturskolan, för dans och teater samt en multiscen med skjutbara gradänger. Förskjutningar och olika vinklar ger rummen spänst och laddning. Mellan volymerna finns slitsar som förändras med ljuset. Skylights reflekterar dagsljuset ned till torgnivån.

Biblioteket är organiserat i tre hus som förenas av spänger. Uppdelningen skapar flera intima miljöer med olika karaktärer. Tidningssalen, ett livligare rum, är placerad invid multifoajén.

Uppdelningen i olika volymer gör det enkelt att ha olika öppettider för olika delar av huset. Den största förtjänsten med uppdelningen i flera volymer är kanske ändå dess möjligheter till orientering. Måtten gör det lätt att hitta rätt och den vertikala fördelningen av öppna magasin, bibliotek, distribution och administration gör de interna avstånden korta. Administrationen på plan två är gemensam för både biblioteket och kulturskolan.
Från multifoajén nås den aula för 144 personer som biblioteket delar med kulturskolan. Det ljusa rummet kan öppnas ut mot en stor terrass som kragar ut över Svartåns strand.

Name Örebro kulturkvarter
Category Competitions, Public
Plats Fabriksgatan, Örebro
Uppdragsgivare Örebroporten fastigheter AB
Storlek 13 600 kvm
Team Gert Wingårdh
Jonas Edblad
Andreas Henriksson
Ronja Saxberg
Hugo Jutler
Märta Marklinder
Kjell Nord
Sara Helder
Björn Nilsson
Suman Gill Kaur

Read more

Örebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarterÖrebro kulturkvarter