Strandparken

Projects / Strandparken   More information

Category Green Philosophy
Plats Hamngatan, Sundbyberg
Uppdragsgivare Folkhem
Storlek 64 lägenheter
Färdigställt 2014
Team Gert Wingårdh
Anna Söderberg
Paula Stenqvist
Tord-Rikard Söderström
Andreas Stålberg
Konrad Krupinski
Pilutaq Larsen Ström
Camilla Maruyama
Hanna Samuelson
Rikard Pettersson
Emma Lindegård
Robert Gorsetman
Andrea Sundelin

Read more

StrandparkenStrandparken Situationsplan Tig 01StrandparkenStrandparkenStrandparkenStrandparkenStrandparken