Kilströmskaj

Projekt / Kilströmskaj   Mer information

Kilströmskajen är en udde på Björkholmen i Karlskrona. Udden var en gång en egen ö. På det sätt som övergången mellan Karlskronas stadsdelar ofta sker abrupt med stora och små hus sida vid sida, förhåller sig husen på Kilströmskaj till sin omgivning.

En tradition av självständiga byggnadsverk utplacerade i stadslandskapet. Kilströmskaj framträder på avstånd över vattnet, precis som många andra hus i staden, och bildar sin egen plats, sin egen ö.

På udden står nu tre bostadshus med ett fyrtiotal lägenheter, grupperade kring en gemensam gård som öppnar upp sig mot skärgården. Det större huset är svart och grått, medan de två mindre är röda. Mot sydväst byggs en offentlig gradäng och på den publika kajen görs plats för en restaurang. De tre byggnadernas inbördes placeringar är studerade för att bevara viktiga siktlinjer från intilligande gator. Likaså blir de mindre, röda husen med låg takfot en brygga mellan den småskaliga arbetarbebyggelsen på Björkholmen och Kilströmskajens största hus, den svartgrå-rutiga gestalt som markerar uddens spets.

Namn Kilströmskaj
Kategori Bostadshus, Trä
Plats Kilströmskajen 8, Karlskrona
Uppdragsgivare Svensk bostadsutveckling AB
Storlek 6 100 kvm
Antal lägenheter 44 st
År 2014 - 2020
Team Gert Wingårdh
Joakim Lyth
Gustaf Wennerberg
Johan Talje
Mikael Stemell
Dan Wilhelmson
Maria Lyth
Ulrika Davidsson

Läs mer

KilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskajKilströmskaj