Vattentornet

Projekt / Vattentornet   Mer information

Vårt vattentorn vänder ut och in på den klassiska formen. Istället för ett kompakt torn skapar den yttre formen ett rum på insidan.

En cirkel breder ut sig och mäter 90 meter i diameter. På långt håll framträder det som en monolit, en solid skiva som svävar över landskap och trädkronor. Närmar man sig tar insidan över. Vid inträde i byggnadens mitt byter den helt skepnad. Den omsluter. En stor famn som kan rymma en fotbollsplan. Den går från att vara ett objekt till att bli en plats. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan ske i mitten.

Det reducerade formspråket, den rena geometrin och de ogreppbara dimensionerna skapar ett monument svårt att precisera i tiden.

Sjutusen ton vatten. Pumparna sliter. Lyfter varje droppe till bassängens topp. Vätskemolekylerna tumlar runt, passerar plåtar med hål där trycket byggs upp. De virvlar runt varandra, rycks med och dansar. Vatten får inte stå stilla och bli gammalt. Hela tiden i rörelse.

Form, höjd och gravitation i samverkan. Tillsammans som en urkraft arbetar de för att förse samhället med det enda som kan hålla det vid liv. Vatten.

Läs mer

VattentornetVattentornetVattentornetVattentornetVattentornetVattentornetVattentornet